Giải câu hỏi 6 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 6 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 6 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Lời giải câu hỏi 6 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất là:

– Làm giảm độ dốc để hạn chế xói mòn: Như làm ruộng bậc thang, trồng thêm cây ăn quả, canh tác theo các đường đồng mức, trồng cây thành băng dải, bảo vệ rừng đầu nguồn.

– Tăng vi khuẩn cố định đạm và bảo vệ đất bằng cách trồng những cây họ đậu như lạc, đậu tương…

– Tăng dinh dưỡng và độ phì nhiêu, giảm độ chua cho đất bằng cách bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng, bón vôi.

BAIVIET.COM