Giải câu hỏi 6 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 6 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 6 Trang 181 SGK Công nghệ 10:

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải câu hỏi 6 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10:

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh:

– Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường.

– Xác định cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

– Xây dựng chính sách sản phẩm.

– Sửa dụng có hiệu quả các nguồn lực.

– Đổi mới công nghệ kinh doanh.

– Xây dựng chính sách giá cả hợp lí.

– Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

– Tiết kiệm chi phí.

(BAIVIET.COM)