Giải câu hỏi 6 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 6 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo).

Câu hỏi 6 Trang 17 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Lời giải câu hỏi 6 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10:

Đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng như sau :

– Thực hiện khảo nghiệm trên những cây trội rồi chọn lấy những cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng giống cho giống cây rừng.

– Hạt sử dụng cho sản xuất được lấy trong rừng giống hay vườn giống.

– Ngoài cách trên còn có những cách khác như : Nhân ra bằng hạt, nuôi cấy mô, giâm hom, ….

(BAIVIET.COM)