Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Nêu các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát.

Lời giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Có 4 bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát:

– Bước 1: Chuẩn bị vật liệu làm khuôn.

– Bước 2: Tiến hành làm khuôn.

– Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu.

– Bước 4: Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn.

(BAIVIET.COM)