Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

Lời giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Thân xi lanh của động cơ làm mát bằng nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang này còn gọi đươc áo nước.

– Nắp máy của động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấp phân phối khí xupap treo có cấu tạo phức tạp do phải cấu tạo áo nước làm mát, cấu tạo đường ống nạp, thải và lỗ lắp các xupap.

(BAIVIET.COM)