Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ 10:

Cơ hội kinh doanh của chị D và bác A có phù hợp không ? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cơ hội kinh doanh của chị D phù hợp: Do thức ăn ngan, lợn ăn cùng loại thức ăn sẽ giảm thời gian chế biến nếu nuôi 2 vật nuôi không dùng chung thức ăn. Sau đó còn có thể sử dụng chất thải để phát triển chăn nuôi.

– Cơ hội kinh doanh của bác A phù hợp: Gần trường học, khu dân cư chất lượng cao nên có nhu cầu đọc và thuê truyện.

(BAIVIET.COM)