Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu các ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

– Các chất thải như dầu mỡ, chất bôi trơn chưa qua xử lí sẽ gây ô nhiễm môi trường.

– Sử dụng nước sông, hồ để làm nguội các sản phẩm cơ khí sẽ làm chết các sinh vật sống trong nước.

– Khí thải do sản xuất cơ khí gây ô nhiễm không khí.

(BAIVIET.COM)