Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ 11:

Tiện gia công được những loại bề mặt nào?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11:

Những bề mặt có thể tiện gia công là: Các mặt tròn xoay ngoài và trong, các mặt đầu, các mặt côn ngoài và trong, các mặt tròn xoay định hình, các loại ren ngoài và ren trong.

(BAIVIET.COM)