Giải câu hỏi 5 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 5 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Thế nào phản ứng dung dịch đất ? Đất có những loại độ chua nào ?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

– Tính chua, tính kiềm, tính trung tính của đất (đo bằng độ pH) được gọi là phản ứng dung dịch đất.

– Đất có hai loại độ chua:

+ Độ chua hoạt tính.

+ Độ chua tiềm tàng.

BAIVIET.COM