Giải câu hỏi 5 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Câu hỏi 5 Trang 56 SGK Công nghệ 10:

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương em mà em biết.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10:

– Bọ cánh cứng 3 khoang tiêu diệt sâu non.

– Bọ xít nước ăn thịt tiêu diệt bọ rầy.

– Ong đen kí sinh bọ xit tiêu diệt bọ xít.

– Chuồn chuồn kim tiêu diệt bướm hại.

(BAIVIET.COM)