Giải câu hỏi 5 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 5 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Tổng kết và ôn tập: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 5 Trang 54 SGK Công nghệ 9:

Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9:

– Quy trình lắp bảng điện: Vạch dấu → khoan lỗ → nối dây thiết bị → lắp thiết bị bảng điện → kiểm tra.

– Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu bởi đây là công đoạn giúp ta biết chính xác vị trí các thiết bị cần lắp đặt để đảm bảo tính thống nhất, an toàn cũng như tính thẩm mỉ.

(BAIVIET.COM)