Giải câu hỏi 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 5 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Nguyên nhân của xói mòn đất:

– Các điều kiện vật lí như nước mưa, gió phá vỡ kết cấu đất và bào mòn, rửa trôi lớp đất mặt.

– Do địa hình dốc lớn làm tăng tốc độ của dòng chảy nên lớp đất mặt, mùn bị rửa trôi hoặc mất hẳn.

(BAIVIET.COM)