Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Hãy trình bày bản chất, ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

a) Ưu điểm:

– Đúc được tất cả các kim loại và hợp kim khác nhau.

– Đúc được các vật có khối lượng, kích thước rất nhỏ và rất lớn.

– Tạo ra được các vật mà các phương pháp khác không tạo ra được (rỗng, hốc bên trong).

– Có nhiều phương pháp đúc có độ chính xác cao, năng suất cao nên giảm được chi phí sản suất.

b) Nhược điểm:

– Tạo ra các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, lõm co, vật đúc bị nứt…

(BAIVIET.COM)