Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:

Kì 1: cháy giãn nở, thải tự do và quét – thải khí

Kì 2: Quét – thải khí, lọt khí, nén và cháy

(BAIVIET.COM)