Giải câu hỏi 5 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 5 Trang 162 SGK Công nghệ 10:

Chị H và anh T kinh doanh có hiệu quả không?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10:

Chị H và anh T kinh doanh có hiệu quả.

BAIVIET.COM