Giải câu hỏi 5 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 5 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Nêu mục đích, cơ sở khoa học và trình bày các bước cơ bản của quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò.

Lời giải câu hỏi 5 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Mục đích: Làm tăng nhanh về số lượng và chất lượng bò.

– Cơ sở khóa học: Phôi có thể phát triển bình thường nếu được chuyển giữa hai cá thể đồng pha, con người có thể điều khiển sinh sản vật nuôi theo ý muốn bằng cách sử dụng hoocmon.

– Các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò là:

+ Gây động dục của bò cho phôi và bò nhận phôi.

+ Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi, gây động dục ở bò nhận phôi.

+ Phối giống bò cho phôi với đực giống tốt rồi thu hoạch phôi này rồi cấy phôi cho bò nhận.

+ Bò cho phôi trờ lại bình thường, còn bò nhận phôi có chửa.

+ Đàn con mang tiềm năng di truyền tốt cả bò cho phôi.

(BAIVIET.COM)