Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ 11:

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Lời giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

– Chữ số kích thước (chỉ trị số kích thước thực) thường được ghi trên đường kích thước.

– Đường kích thước được biểu diễn bằng nét liền mảnh, song song với phần từ được ghi kích thước, ở đàu mút có hình vẽ mũi tên.

– Đường gióng kích thước được biểu diễn bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc với đường kích thước, không vượt quá đường kích thước khoảng 2-4 cm.

(BAIVIET.COM)