Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích sau:

– Có thể làm việc được trong môi trường nguy hiểm và độc hại.

– Có thể làm việc liên tục trong thời gian dài.

– Thao tác kĩ thuật chính xác.

– Năng suất lao động cao.

– Hạ giá thành sản phẩm.

(BAIVIET.COM)