Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ 11:

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11:

– Chuyển động cắt: Quay tròn phôi tạo ra tốc độ cắt.

– Chuyển động tiến dao:

+ Chuyển động tiến dao ngang thức hiện nhờ bàn dao ngang 6 để cắt đứt phôi hoặc gia công mặt đầu.

+ Chuyển động tiến dao dọc được thực hiện nhờ bàn dao dọc trên 4 hoặc bàn xe dao 7 để gia công theo chiều dài chi tiết.

+ Chuyển động tiến dao phối hợp: Phối hợp hai chuyển động tiến doa ngang và tiến dao dọc tạo thành chuyển động tiến dao chéo.

(BAIVIET.COM)