Giải câu hỏi 4 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 4 Trang 76 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là lai gây thành ? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác lai kinh tế ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

– Lai gây thành (lai tổ hợp) là phương pháp lai hai hay nhiều giống, sau đó chọn lọc các đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống mới. Phương pháp lai gây thành được sử dụng nhiều trong chăn nuôi và thủy sản. Hầu hết các giống vật nuôi và thủy sản năng suất cao đều được tạo ra bằng lai gây thành.

– Mục đích của lai gây thành và lai kinh tế:

+ Giống nhau : Đều là lai giữa hai hay nhiêu giống, tạo ra thế hệ sau có sức sản xuất cao hơn.

+ Khác nhau :

  • Lai kinh tế: Thế hệ sau chỉ để nuôi lấy sản phẩm như thịt, trứng, sữa,… không được giữ lại làm giống.
  • Lai gây thành: Thế hệ sau nếu tốt sẽ được nhân lên để tạo ra giống mới.

(BAIVIET.COM)