Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

– Mặt cắt là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.

– Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

– Hình cắt và mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Đối với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng hình cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

(BAIVIET.COM)