Giải câu hỏi 4 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Câu hỏi 4 Trang 67 SGK Công nghệ 10:

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10:

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi là:

– Yếu tố di truyền.

– Đặc tính di truyền.

– Trạng thái sức khỏe.

– Thức ăn.

– Môi trường nuôi.

– Cách chăm sóc và quản lí.

(BAIVIET.COM)