Giải câu hỏi 4 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 4 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những phần tử có kích thước dưới 1 micro met, ở trạng thái lơ lửng trong nước, không hòa tan trong nước gọi là keo đất.

– Cấu tạo của keo đất:

+ Keo đất có một nhân.

+ Lớp ion quyết định điện nằm ngay phía ngoài nhân.

+ 2 lớp ở ngoài cùng là lớp ion bất động và ion khuếch tán mang điện trái dấu với ion quyết định điện.

(BAIVIET.COM)