Giải câu hỏi 4 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Câu hỏi 4 Trang 56 SGK Công nghệ 10:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10:

Ưu điểm của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là phát huy được ưu điểm, hạn chế nhược điểm hơn so với sử dụng đơn lẻ một biện pháp.

BAIVIET.COM