Giải câu hỏi 4 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

Câu hỏi 4 Trang 43 SGK Công nghệ 10:

Nêu ý nghĩa thực tế của việc bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10:

Bón vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để làm tăng lượng vi sinh vật phân giải hữu cơ trong đất, những vi sinh vật này tiết ra các enzim phân giải xenlulo (thành phần chính của xác thực vật) thành những chất khoáng đơn giản mà cây có thể hấp thụ được. Nếu không bón phân vi sinh vật phân giải hữu cơ thì sẽ gây lãng phí rất lớn lượng chất hữu cơ do cây không hấp thụ được.

BAIVIET.COM