Giải câu hỏi 4 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Câu hỏi 4 Trang 41 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10:

– Đặc điểm của phân vi sinh vật (Phân chứa những vi sinh vật có ích): Phân bón chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định.

– Cách sử dụng phân vi sinh vật: Để tạo môi trường thích hợp nhất cho các vi sinh vật phát triển ta thường tẩm hoặc trộn phân vào hạt, rễ cây trước khi reo, ngoài ra cũng có thể bóng trực tiếp vào đất.

BAIVIET.COM