Giải câu hỏi 4 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 4 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi.

Câu hỏi 4 Trang 37 SGK Công nghệ 9:

Tại sao lại bón phân theo hình chiếu của tán cây và đốn tạo hình cho cây?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9:

– Bón phân theo hình chiếu của tán cây vì bóng cây chiếu tới đâu thì lớp rễ con của cây lan ra đến đó, vì vậy phải bón phân theo hình chiếu của tán cây để cây hút chất dinh dưỡng được tốt nhất

– Đốn tạo hình giúp nâng cao năng suất, giúp cây phát triển cân đối, đủ ánh sáng, thoáng, kích thích cây ra nhiều cành mới, loại bỏ cành già, bị sâu bệnh.

(BAIVIET.COM)