Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ 11:

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11:

– Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng tọa độ XOZ đặt song song với mặt phẳng hình chiếu (XOZ//P’).

– Hệ số biến dạnh p = r = 1, q = 0.5

– Góc trục đo X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135º X’O’Z’ = 90º.

(BAIVIET.COM)