Giải câu hỏi 4 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 4 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là xói mòn đất ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Xói mòn đất là hiện tượng lớp đất mặt và tầng đất dưới bị mang đi nơi khác và bị phá hủy dưới tác động của nước mưa, gió, tuyết hoặc các điều kiện vật lí khác.

BAIVIET.COM