Giải câu hỏi 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 7: Một số tính chất của đất trồng.

Câu hỏi 4 Trang 24 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là độ phì nhiêu của đất ? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

– Khả năng cung cấp liên tục và đồng thời của nước, các chất dinh dưỡng (và không được chứa chất độc hại) cho cây trồng được gọi là độ phì nhiêu của đất.

– Một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất là:

  • Bón phân (phân xanh cho cây họ đậu, phân chuồng,…).
  • Giữ nước trong đất bằng trồng cây che.
  • Làm đất, phơi ải đắt để giảm mầm bệnh.

(BAIVIET.COM)