Giải câu hỏi 4 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 4 Trang 181 SGK Công nghệ 10:

Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10:

– Hạch toán kinh tế là việc tính toán, thống kê các chi phí và khoản thu để đưa ra kết luận về doanh thu của doanh nghiệp. Hạch toán kinh tế thường sử dụng đơn vị tiền tệ để tính toán.

– Ý nghĩa của hạch toán kinh tế: Là căn cứ để chủ doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp. Nếu kinh doanh lãi cần phát huy, nếu kinh doanh bị lỗ cần xem xét để cải thiện tình trạng kinh doanh.

(BAIVIET.COM)