Giải câu hỏi 4 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo).

Câu hỏi 4 Trang 17 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng được thực hiện qua 5 năm như sau:

– Năm thứ 1: Chọn cây ưu tú của quá trình gieo hạt của vật liệu khởi đầu.

– Năm thứ 2: Gieo hạt của cây ưu tú thành dòng.

– Năm thứ 3: Lấy hạt của 4 – 5 dòng tốt nhất ở năm hai để đánh giá dòng lần 2 (hạt được chia thành hai để nhân sơ bộ và so sánh giống). Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã được phục tráng.

– Năm thứ 4: Từ hạt siêu nguyên chủng thu được ở năm thứ 3 ta nhân giống hạt giống nguyên chủng.

– Năm thứ 5: Sản xuất hạt giống xác nhận từ những hạt giống nguyên chủng.

(BAIVIET.COM)