Giải câu hỏi 4 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh.

Câu hỏi 4 Trang 169 SGK Công nghệ 10:

Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10:

Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

– Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng của doanh nghiệp.

– Lập kế hoạch kinh doanh dựa trên 5 phương diện: kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động.

– Công thức lần lượt lập các phương diện như sau:

Giai cau hoi 4 Trang 169 SGK Cong nghe lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)