Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong cơ khí.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

– Tính chất: Sau khi gia công nhiệt lần đầu không chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn điện, cứng, bền.

– Công dụng: Dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thuỷ tinh để chế tạo vật liệu compôzit.

(BAIVIET.COM)