Giải câu hỏi 4 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 4 Trang 162 SGK Công nghệ 10:

Anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10:

Ban đầu anh vay của bạn bè và gia đình, sau một thời gian làm lụng anh có thêm tiền để mua dụng cụ và làm đại lí.

BAIVIET.COM