Giải câu hỏi 4 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi 4 Trang 157 SGK Công nghệ 10:

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10:

– Thuận lợi:

+ Dễ dàng thay đổi hoạt động kinh doanh để phù hợp với thị trường.

+ Dễ quản lí do số lượng lao động ít, tổ chức doanh nghiệp đơn giản.

+ Công nghệ được đổi mới đơn giản do các công nghệ ít có liên quan đến nhau.

– Khó khăn:

+ Không đủ kinh tế để đầu tư công nghệ chất lượng cao và đồng bộ.

+ Thiếu thông tin về thị trường.

+ Nhân lực chất lượng thấp, thiếu chuyên nghiệp, chuyên môn hóa không cao.

(BAIVIET.COM)