Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện.

Câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ 11:

Trong tình huống buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu cầu đối với động cơ thay thế là gì?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11:

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu cầu đối với động cơ thay thế là:

– Động cơ thay thế phải có công suất phù hợp với công suất của máy phát điện.

– Động cơ có tốc độ quay bằng tốc độ quay của Trong tình huống bắt buộc phải thay động máy phát, nếu tốc độ quay của chúng khác nhau thì phải bố trí hộp tăng (giảm) tốc độ để phù hợp với tốc độ quay của máy phát.

– Động cơ được chọn nhất thiết phải có bộ điều tốc.

(BAIVIET.COM)