Giải câu hỏi 4 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Câu hỏi 4 Trang 11 SGK Công nghệ 10:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo để cho người dân biết về giống mới và dần dần đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

BAIVIET.COM