Giải câu hỏi 4 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

Câu hỏi 4 Trang 104 SGK Công nghệ 10:

Trường hợp nào bệnh có thể phát triển thành dịch lớn ? Làm thế nào phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh cho vật nuôi ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

– Bệnh sẽ phát triển thành dịch lớn nếu thỏa mãn 3 điều kiện sau:

+ Có các mầm bệnh.

+ Môi trường thuận lợi cho mầm bệnh phát triển.

+ Vật nuôi miễn dịch yếu.

– Để phòng ngừa vào ngăn chặn dịch bệnh: Ta phải vệ sinh môi trường sống của vật nuôi, không cho mầm bệnh có cơ hội phát triển, song song với đó là có chế độ chăm sóc, tiêm vắc xin hợp lí để vật nuôi có khả năng miễn dịch với mầm bệnh.

(BAIVIET.COM)