Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Tên gọi, hình dạng, ứng dụng của các loại nét vẽ thường dùng được biểu diễn dưới bảng:

giai cau hoi 4 trang 10 sgk cong nghe lop 11 - loi giai

(BAIVIET.COM)