Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc?

Lời giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trong động cơ điện tốc độ quay của máy sẽ ảnh hưởng tới cường độ dòng điện, đồng thời việc phát điện không phải lúc nào cũng cần có công suất như nhau vì vậy bộ điều tốc là để điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với nhu cầu năng lượng.

(BAIVIET.COM)