Giải câu hỏi 3 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 98 SGK Công nghệ 10:

Mô tả quy trình sản xuất thức ăn giàu protein và vitamin từ vi sinh vật. Có thể sử dụng những nguyên liệu gì để sản xuất loại thức ăn này ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10:

– Quy trình để sản xuất thức ăn giàu protein và vitamin từ vi sinh vật: Cấy vi sinh vật đặc thù vào nguyên liệu rồi tạo điều kiện thích hợp cho vi sinh vật phát triển, sau đó dùng các biện pháp như tách lọc tinh chế tạo nên thức ăn.

– Nguyên liệu để sản xuất loại thức ăn này: Chế phẩm của dầu mỏ (parafin), CH4, phế liệu của nhà máy giấy, nhà máy đường.

(BAIVIET.COM)