Giải câu hỏi 3 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 3 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (Phần tiếng việt) trang 92 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 3: Sưu tầm một số thơ ca có sử dụng từ ngữ chỉ người có quan hệ ruột thịt, thân thích của địa phương em.

Trả lời:

– Em về thưa mẹ cùng thầy,
Cho anh cưới tháng này anh ra.
Anh về thưa mẹ cùng cha,
Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang cheo.

– Ân cha nghĩa mẹ chưa đền,
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?

– Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

– Con đi tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm, yêu nước cả đôi mẹ hiền.

(BAIVIET.COM)