Giải câu hỏi 3 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 92 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thủy sản.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thủy sản:

– Làm sạch, nghiền nhỏ nguyên liệu.

– Trộn các nguyên liệu theo tỉ lệ của các công thức tính toán trước, có thể bổ sung thêm chất kết dính.

– Hồ hóa và làm ẩm để dễ dàng ép thành viên.

– Sấy khô sau đó đóng gói và bảo quản.

(BAIVIET.COM)