Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Dây chuyền tự động là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

Dây chuyền tự động là tổ hợp của các máy và các thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằn hoàn thành một sản phẩm nào đó.

(BAIVIET.COM)