Giải câu hỏi 3 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 86 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi như sau:

– Lựa chọn nguyên liệu tốt để sản xuất thức ăn.

– Làm sạch, sấy khô để loại bớt nước (tránh nấm, mốc) sau đó nghiền nhỏ từng nguyên liệu.

– Dựa vào công thức phối trộn các nguyên liệu theo tỉ lệ. Nếu thức ăn ở dạng bột thì ta sẽ đem đi đóng gói ngay.

– Nếu muốn thức ăn dạng viên ta sẽ ép viên, sấy khô rồi đem đi đóng gói.

(BAIVIET.COM)