Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ 11:

Kể tên các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11:

– Có 3 mặt chính:

+ Mặt trước: Mặt tiếp xúc với phoi.

+ Mặt sau: Mặt đối diện với bề mặt đang gia công của phôi.

+ Mặt đáy: Mặt phẳng tì của dao trên đài gá dao.

– Có 3 góc chính:

+ Góc trước y: Góc tạo bởi mặt trước của dao với mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy.

+ Góc sau α: Góc hơp bởi mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao.

+ Góc sắc β: Góc hợp bởi mặt trước và mặt sau của dao.

(BAIVIET.COM)