Giải câu hỏi 3 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 83 SGK Công nghệ 10:

Khẩu phần ăn của vật nuôi là gì ? Khi phối hợp khẩu phần cần đảm bảo những nguyên tắc nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10:

– Khẩu phần ăn của vật nuôi là những loại thức ăn với khối lượng nhất định là thể hiện của một cụ thể hóa của tiêu chuẩn ăn.

– Khi phối hợp khẩu phần ăn cần đảm bảo: đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp khẩu vị và đặc điểm tiêu hóa của vật nuôi, nên tận dụng thức ăn có sẵn ở địa phương để đảm bảo tính kinh tế.

(BAIVIET.COM)