Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi.

Câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ 11:

Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11:

– Bản chất: Dùng máy ngoại lực tác dụng thông qua các dụng cụ hoặc thiết bị làm cho kim loại biến dạng dẻo theo hướng định trước nhằm tạo được vật thể có hình dạng, kích thước thoe yêu cầu. Gia công áp lực không làm thay đổi khối lượng và thành phần vật liệu.

– Ưu điểm: Dập thể tích đễ cơ khí hóa và tự động hóa.Phôi tạo thành có độ chính xác cao. Tiết kiệm đực kim loại và giảm chi phí gia công cắt gọt.

– Nhược điểm: Không chế tạo được vật thể có hình dạng phức tạp hoặc quá lớn, vật liệu có tính dẻo kém, rèn tự do cho độ chính xác và năng suất thấp, điều kiện làm việc nặng nhọc.

(BAIVIET.COM)