Giải câu hỏi 3 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 78 SGK Công nghệ 10:

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình sản xuất cá giống có 4 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Chọn lọc nuôi dưỡng cá bố mẹ.

– Giai đoạn 2: Cho cá đẻ có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo.

– Giai đoạn 3: Ấp trứng, ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống, cá mẹ sẽ được chuyển sang ao khác có thể có những mục đích khác.

– Giai đoạn 4: Chọn lọc cá giống tùy theo mục đích.

(BAIVIET.COM)